logo

Ansök till Feriejobb för ungdomar


1. Är du folkbokförd i Älvdalens Kommun? *

Ja
Nej

2. Skriv in ditt fullständiga personnummer *

0 / 10

3. Är du född 2002 eller 2003? *

Ja
Nej

4. Vilket är ditt första val av sommarjobb? *

 •  Barnomsorgen
 •  Äldreomsorgen
 •  Parkarbete
 •  Blås Grönt
 •  Fäbodkollo
 •  Biblioteket

5. Vilket är ditt andra val av sommarjobb? *

 •  Banromsorgen
 •  Äldreomsorgen
 •  Parkarbete
 •  Blås Grönt
 •  Fäbodkollo
 •  Biblioteket

6. Kryssa i de perioder du kan jobba: *

 •  Veckorna 25-26
 •  Veckorna 27-28
 •  Veckorna 29-30
 •  Veckorna 31-32

7. Välj den ort som du vill arbeta på. *

 •  Idre
 •  Särna
 •  Älvdalen

8. Övriga upplysningar

(Ej obligatorisk)